Se încarcă...

Parametri de calitate

Procedura de măsurare a parametrilor asociaţi indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet

În conformitate cu Decizia ANCOM nr. 1112/ 2017 privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet, Vodafone România publică mai jos informații complete privind serviciile de acces la Internet furnizate de compania noastră. Indicatorii se aplică tuturor ofertelor comerciale de servicii de acces la Internet destinate publicului, cu excepția ofertelor individuale propuse în cadrul negocierilor directe.

Internet mobil

Parametrii de calitate aferenţi intervalului 01.07.2023 - 30.12.2023

A.1. Termenul necesar pentru furnizarea serviciului de acces la Internet Mobil

Clientul va avea acces la serviciile Vodafone pe baza de abonament în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data semnării contractului sau de la data alegerii oricărui nou serviciu, cu excepţia cazului în care părţile de comun acord stabilesc altfel, după primirea de către Vodafone a documentaţiei solicitate, a unor informaţii despre starea financiară și a depozitului de garanţie, atunci când este cazul.

Servicii pe bază de abonament:

 • A. durata în care se încadrează 20% din cele mai rapid soluţionate cereri este o zi.
 • B. durata în care se încadrează 50% din cele mai rapid soluţionate cereri este o zi.
 • C. durata în care se încadrează 80% din cele mai rapid soluţionate cereri este o zi.
 • D. 100 % din cererile de activare a serviciului de acces la Internet au fost soluţionate în intervalul de timp convenit cu utilizatorii finali.

Servicii pe bază de cartele preplătite:

În cazul Cartelei Internet Vodafone utilizatorul va avea acces la serviciile preplătite de date instant, la momentul activării cartelei SIM. În cazul Cartelei Vodafone, activarea se realizează în momentul recepționării de către Vodafone a solicitării de activare a unei extraopțiuni ce include și servicii de date, respectiv în cazul cartelei preplătite cu credit zero, la momentul încărcării creditului pentru extraopțiunea cu Internet inclus.

A.2. Frecvenţa reclamaţiilor utilizatorului final

Frecvenţa reclamaţiilor utilizatorilor finali este 4,49.

A.3. Frecvenţa reclamaţiilor referitoare la deranjamente

Frecvenţa reclamaţiilor referitoare la deranjamente este 0,20.

A.4. Frecvenţa reclamaţiilor privind corectitudinea facturării

 • Frecvenţa reclamaţiilor privind corectitudinea facturării in cazul utilizatorilor de abonament este 1,96.
 • Frecvenţa reclamaţiilor privind corectitudinea facturării in cazul utilizatorilor de cartelă preplatită este 1,06.

A.5. Termenul de remediere a deranjamentelor

Termenul de remediere a deranjamentelor valide pentru serviciile de date in spatiu deschis este de cel mult 24 de ore de la data primirii reclamației cu excepția situațiilor care nu sunt sub controlul Vodafone România.

 • A. durata în care se încadrează 20% din cele mai rapid remediate deranjamente valide, inclusiv cele datorate unor circumstanţe deosebite este o oră.
 • B. durata în care se încadrează 50% din cele mai rapid remediate deranjamente valide, inclusiv cele datorate unor circumstanţe deosebite este o oră.
 • C. durata în care se încadrează 80% din cele mai rapid remediate deranjamente valide, inclusiv cele datorate unor circumstanţe deosebite este o oră.
 • D. 93.50% din deranjamentele reclamate au fost remediate în intervalul de timp convenit cu utilizatorii finali.

A.6. Termenul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatorii finali, altele decat cele referitoare la deranjamente

Termenul de soluţionare a reclamaţiilor utilizatorilor finali, altele decat cele referitoare la deranjamente, ce au ca obiect deficienţele de funcţionare ale serviciului Internet Mobil este de maxim 30 de zile calendaristice de la data primirii acestora de către Vodafone România.

 • A. durata în care se încadrează 20% din cele mai rapid soluţionate reclamaţii, altele decat cele referitoare la deranjamente, este o zi.
 • B. durata în care se încadrează 50% din cele mai rapid soluţionate reclamaţii, altele decat cele referitoare la deranjamente, este o zi.
 • C. durata în care se încadrează 80% din cele mai rapid soluţionate reclamaţii, altele decat cele referitoare la deranjamente, este o zi.
 • D. 99,63% din reclamaţii, altele decat cele referitoare la deranjamente, au fost remediate în intervalul de timp convenit cu utilizatorii finali.

Internet fix

Parametrii de calitate aferenţi intervalului 01.07.2023 - 31.12.2023

A.1. Termenul necesar pentru furnizarea serviciului de acces la Internet

Servicii furnizate prin intermediul tehnologiei mobile:

Termenul necesar pentru furnizarea serviciului de acces la Internet este de 7 zile.

 • A. durata în care se încadrează 20% din cele mai rapid soluţionate cereri este o zi.
 • B. durata în care se încadrează 50% din cele mai rapid soluţionate cereri este o zi.
 • C. durata în care se încadrează 80% din cele mai rapid soluţionate cereri este o zi.
 • D. 100% din cererile de activare ale serviciului de acces la Internet au fost soluţionate în intervalul de timp convenit cu utilizatorii finali.

Servicii furnizate prin intermediul tehnologiei fixe:

Termenul necesar pentru furnizarea serviciului de acces la Internet este de 30 de zile calendaristice.

 • A. durata în care se încadrează 20% din cele mai rapid soluţionate cereri este o zi.
 • B. durata în care se încadrează 50% din cele mai rapid soluţionate cereri este 2 zile.
 • C. durata în care se încadrează 80% din cele mai rapid soluţionate cereri este 4 zile.
 • D. 99,58% din cererile de activare ale serviciului de acces la Internet au fost soluţionate în intervalul de timp convenit cu utilizatorii finali.

A.2. Frecvenţa reclamaţiilor utilizatorului final

Frecvenţa reclamaţiilor utilizatorilor finali este 4,61.

A.3. Frecvenţa reclamaţiilor referitoare la deranjamente

Frecvenţa reclamaţiilor referitoare la deranjamente este 0,84.

A.4. Frecvenţa reclamaţiilor privind corectitudinea facturării

Frecvenţa reclamaţiilor privind corectitudinea facturării este 0,002.

A.5. Termenul de remediere a deranjamentelor

Termenul de remediere a deranjamentelor este de 72 ore.

 • durata în care se încadrează 20% din cele mai rapid remediate deranjamente valide, inclusiv cele datorate unor circumstanţe deosebite este o ora.
 • durata în care se încadrează 50% din cele mai rapid remediate deranjamente valide, inclusiv cele datorate unor circumstanţe deosebite este o ora.
 • durata în care se încadrează 80% din cele mai rapid remediate deranjamente valide, inclusiv cele datorate unor circumstanţe deosebite este o ora.
 • 98.7% din deranjamentele reclamate au fost remediate în intervalul de timp convenit cu utilizatorii finali.

A.6. Termenul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatorii finali, altele decat cele referitoare la deranjamente

Termenul de soluţionare a reclamaţiilor utilizatorilor finali, altele decat cele referitoare la deranjamente, ce au ca obiect deficienţele de funcţionare ale serviciului de acces la Internet, este de maxim 30 de zile calendaristice de la data primirii acestora de către Vodafone România.

 • A. durata în care se încadrează 20% din cele mai rapid soluţionate reclamaţii, altele decat cele referitoare la deranjamente, este o zi.
 • B. durata în care se încadrează 50% din cele mai rapid soluţionate reclamaţii, altele decat cele referitoare la deranjamente, este o zi.
 • C. durata în care se încadrează 80% din cele mai rapid soluţionate reclamaţii, altele decat cele referitoare la deranjamente, este o zi.
 • D. 100% din reclamaţii, altele decat cele referitoare la deranjamente, au fost remediate în intervalul de timp convenit cu utilizatorii finali.