Se încarcă...

Parametri de calitate

Procedura de măsurare a parametrilor asociaţi indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet

În conformitate cu Decizia ANCOM nr. 1112/ 2017 privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet, Vodafone România publică mai jos informații complete privind serviciile de acces la Internet furnizate de compania noastră. Indicatorii se aplică tuturor ofertelor comerciale de servicii de acces la Internet destinate publicului, cu excepția ofertelor individuale propuse în cadrul negocierilor directe.

Viteza de transfer a datelor

Viteza maximă estimată și promovată  pentru serviciul de acces la internet mobil se diferențiază pe tip de tehnologie, conform hărții de acoperire a rețelei Vodafone, disponibilă la adresa https://www.vodafone.ro/acoperire/. Vitezele maxime estimate pe fiecare tip de tehnologie pot avea următoarele valori:

Tehnologie 4G 3G 2G
Viteza descărcare (download) 225 Mbps 32 Mbps 200 kbps
Viteza încărcare (upload) 50 Mbps 5 Mbps 200 kbps

In cazul in care oferta Clientului prevede in mod specific o viteza mai mare sau mai mică aferenta unei anumite tehnologii, viteza mentionată in Ofertă se consideră viteza maximă estimată si promovată, prevalând față de vitezele menționate în tabelul de mai sus.

Vodafone nu garantează o viteză minimă a traficului de date generat prin rețele mobile.

Procedura de măsurare a vitezei

Măsurarea vitezei maxime estimate a serviciului de acces la internet se va realiza de către client utilizând mecanismul de monitorizare certificat de autoritatea națională de reglementare (ANCOM), disponibil pe www.netograf.ro cu respectarea următoarelor condiții cumulative:

 • achiziționarea unui Plan Tarifar / opțiuni care să ofere acces la viteza maximă estimată
 • utilizarea unui echipamentul terminal care să permită atingerea vitezei maxime estimate și care beneficiază de ultimele actualizări de software disponibile
 • nivel puternic de semnal care depinde de poziţia clientului în aria de acoperire a celulei (exemplu, pentru 4G: un nivel de receptor al semnalului (RSRP) mai mare de -85dBm și un nivel de calitate al semnalului (SINR) mai mare de 25 dB). Ex. de factori care pot influența negativ nivelul de semnal: caracteristicile geografice ale terenului, materialele de contrucție ale clădirilor, zone de subteran, conditii meteorologice severe, etc.
 • în timpul efectuarii testului de viteză, serviciul de acces la internet va fi folosit exclusiv în acest scop. Astfel, accesul la serviciul de date pentru orice alte aplicații sau programe existente pe echipamentul terminal va fi restricționat din meniul echipamentului terminal pe durata efectuării testului de viteză
 • număr minim de utilizatori activi deserviți de o celulă de comunicaţii radio. Circumstanțe de tipul: concerte, evenimente publice, trafic auto intens, sărbători legale, aglomerări de populație (ex. metrou, zona litoralului sau zona montană în sezon) vor duce la scaderea vitezei experimentate de Client

În cazul serviciului de acces la internet mobil, constatarea neconformităților: a) va fi realizată cu respectarea procedurii de măsurare menționată mai sus, b) va fi raportata la fiecare tip de tehnologie în parte (2G, 3G, 4G), c) va fi documentată și probată de către Client

Remedii

În cazul constatării de către Client a unor diferențe importante, permanente sau care se repetă la intervale regulate, în diferite zone geografice urbane si/sau rurale,  între performanța reală a vitezei și performanța indicată în contract, se vor acorda despăgubiri raportate la taxa lunară de abonament aferentă serviciului de acces la internet și durata neconformității.

Parametrii de calitate aferenţi intervalului 1.01.2019-30.06.2019

A.1. Termenul necesar pentru furnizarea serviciului de acces la Internet

Clientul va avea acces la serviciile Vodafone pe baza de abonament în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data semnării contractului sau de la data alegerii oricărui nou serviciu, cu excepţia cazului în care părţile de comun acord stabilesc altfel, după primirea de către Vodafone a documentaţiei solicitate, a unor informaţii despre starea financiară și a depozitului de garanţie, atunci când este cazul.

Servicii pe bază de abonament:

 • A. durata în care se încadrează 20% din cele mai rapid soluţionate cereri este o zi.
 • B. durata în care se încadrează 50% din cele mai rapid soluţionate cereri este o zi.
 • C. durata în care se încadrează 80% din cele mai rapid soluţionate cereri este o zi.
 • D. 100% din cererile de activare a serviciului de acces la Internet au fost soluţionate în intervalul de timp convenit cu utilizatorii finali.

Servicii pe bază de cartele preplătite:

În cazul Cartelei Internet Vodafone utilizatorul va avea acces la serviciile preplătite de date instant, la momentul activării cartelei SIM. În cazul Cartelei Vodafone, activarea se realizează în momentul recepționării de către Vodafone a solicitării de activare a unei extraopțiuni ce include și servicii de date, respectiv în cazul cartelei preplătite cu credit zero, la momentul încărcării creditului pentru extraopțiunea cu Internet inclus.

A.2. Frecvenţa reclamaţiilor utilizatorului final

Frecvenţa reclamaţiilor utilizatorilor finali este 38,51.

A.3. Frecvenţa reclamaţiilor referitoare la deranjamente

Frecvenţa reclamaţiilor referitoare la deranjamente este 0,05.

A.4. Frecvenţa reclamaţiilor privind corectitudinea facturării

Frecvenţa reclamaţiilor privind corectitudinea facturării in cazul utilizatorilor de abonament este 37,17.

Frecvenţa reclamaţiilor privind corectitudinea facturării in cazul utilizatorilor de cartelă preplatită este 14,71.

A.5. Termenul de remediere a deranjamentelor

Termenul de remediere a deranjamentelor valide pentru serviciile de date in spatiu deschis este de cel mult 24 de ore de la data primirii reclamației cu excepția situațiilor care nu sunt sub controlul Vodafone România.

 • A. durata în care se încadrează 20% din cele mai rapid remediate deranjamente valide, inclusiv cele datorate unor circumstanţe deosebite este o oră.
 • B. durata în care se încadrează 50% din cele mai rapid remediate deranjamente valide, inclusiv cele datorate unor circumstanţe deosebite este o oră.
 • C. durata în care se încadrează 80% din cele mai rapid remediate deranjamente valide, inclusiv cele datorate unor circumstanţe deosebite este o oră.
 • D. 99,2% din deranjamentele reclamate au fost remediate în intervalul de timp convenit cu utilizatorii finali.

A.6. Termenul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatorii finali, altele decat cele referitoare la deranjamente

Termenul de soluţionare a reclamaţiilor utilizatorilor finali, altele decat cele referitoare la deranjamente, ce au ca obiect deficienţele de funcţionare ale serviciului Internet Mobil este de maxim 30 de zile calendaristice de la data primirii acestora de către Vodafone România.

 • A. durata în care se încadrează 20% din cele mai rapid soluţionate reclamaţii, altele decat cele referitoare la deranjamente este o zi.
 • B. durata în care se încadrează 50% din cele mai rapid soluţionate reclamaţii, altele decat cele referitoare la deranjamente este o zi.
 • C. durata în care se încadrează 80% din cele mai rapid soluţionate reclamaţii, altele decat cele referitoare la deranjamente este o zi.
 • D. 99,9% din reclamaţii, altele decat cele referitoare la deranjamente, au fost remediate în intervalul de timp convenit cu utilizatorii finali.