Se încarcă...

Politica de utilizare a serviciilor

 POLITICA DE UTILIZARE A SERVICIILOR MOBILE

Serviciile Vodafone sunt destinate utilizării în condiţiile unor practici loiale, pentru nevoile proprii ale Clientului, în calitatea sa de utilizator final. Este strict interzisă orice acțiune sau inacțiune a Clientului care are ca scop sau efect: a) încălcarea acestor Termeni și Condiții sau b) prejudicierea Vodafone sau a unui terț sau c) obținerea de foloase necuvenite (pentru Client sau pentru terți) ca urmare a folosirii serviciilor Vodafone.

 Abuzul. Recomercializarea serviciilor Vodafone către terţi furnizori sau utilizarea Serviciilor Vodafone în scopul obţinerii de profit sunt considerate utilizări abuzive ale Serviciilor Vodafone și nu sunt permise în baza prezenților Termeni şi Condiţii. Totodată, este interzisă utilizarea cartelelor SIM/serviciilor Vodafone în alte scopuri decât cele pentru care au fost oferite Clientului (în calitate de utilizator final), respectiv pentru prestarea de activităţi comerciale cum ar fi: centru de relaţii cu clienţii (call center), cercetări de piaţă sau telemarketing, sau care au drept consecință unul sau mai multe dintre urmatoarele efecte (în cursul unei luni de facturare): - o discrepanță de 500 de minute între apelurile primite și cele inițiate de către Client, - o discrepanță de 200 SMS între SMS-urile și cele inițiate de către Client, transmiterea unui număr mare de mesaje scrise într-un interval de timp scurt sau transmiterea de SMS/ apeluri către mai mult de 300 de destinații (numere de telefon) distincte în decursul unei perioade de valabilitate a ofertei active pe cont. - transmiterea unui număr mare de apeluri sau SMS/uri într-un interval scurt de timp. - efectuarea de apeluri repetate la serviciul Relatii clienti sau transmiterea in mod repetat de email-uri cu solicitari fara legatura cu serviciile contractate (ex. cu continut jignitor, imoral, agresiv, etc.) sau cu solicitari referitoare la serviciile contractate care au fost anterior rezolvate Clientul poate solicita, în baza unui înțelegeri comerciale distincte, furnizarea unui serviciu având ca obiect astfel de operaţiuni comerciale, cu aplicarea tarifelor corespunzătoare.

 

 Frauda. De asemenea, este considerată utilizare frauduloasă şi este interzisă utilizarea cartelelor SIM/serviciilor Vodafone în vederea: intermedierii şi /sau transferului de convorbiri telefonice şi /sau date în reţeaua Vodafone şi /sau în alte reţele; testării unor echipamente; intermedierii şi /sau transferului de convorbiri telefonice naţionale şi internaţionale folosind ca mediu de propagare internetul şi nu a sistemului GSM/3G/ LTE și/sau utilizarea unor mijloace sau dispozitive automate în vederea inițierii sau primirii de apeluri / SMS, și/sau generarea unui trafic artificial în alte rețele naționale sau internaționale si/ sau accesare neautorizată a datelor de trafic sau personale ale altor utilizatori etc. Totodată, Clientul se obligă să nu utilizeze conexiunea de internet sau orice alt Serviciu Vodafone în scopuri ilicite/ilegale cum ar fi: spam (acest proces presupune expedierea mesajelor nesolicitate, în mod repetitiv, de cele mai multe ori cu caracter comercial, de publicitate pentru produse și servicii), phishing (acest proces presupune obținerea unor date confidențiale folosind tehnici de manipulare a datelor identității unei persoane sau a unei instituții), spoofing (acest proces presupune modificarea identităţii unui sistem/ număr de telefon/ cartele SIM sau crearea unei identități suplimentare pentru a imita un dispozitiv/ sistem/ număr de telefon/ cartelă SIM într-o sesiune de comunicații sau o tranzacție), flooding (reprezintă un atac prin inundarea unui sistem/ dispozitiv cu cantități mari de trafic cu scopul de a crea refuzul de servicii prin cereri incorecte pentru o retea) etc. Orice încercare de accesare neautorizată a datelor personale ale altui utilizator (incluzând dar fără a se limita la: datele de facturare ale unui utilizator, datele cu caracter personal şi datele de trafic, credenţialele de utilizator sau parolele asociate contului unui utilizator) sau de modificare a conţinutului site-ului www.vodafone.ro, sau de obstrucţionare a funcţionării normale a serverului care deserveşte acest site se consideră drept o încercare de utilizare frauduloasă a site-ului şi duce la iniţierea procedurii de cercetare penală împotriva persoanei (persoanelor) vinovate de astfel de faptă.

 Sancţiuni. Încălcarea de către Client a obligaţiilor prevăzute mai sus constituie fie o utilizare abuzivă sau inadecvată a Serviciilor Vodafone, fie o utilizare frauduloasă şi atrage răspunderea Clientului, indiferent de numărul de SIM-uri activate. De la data constatării încălcarii obligaţiilor impuse prin prezentul articol sau existenţei unei suspiciuni întemeiate privind această încălcare, Vodafone are dreptul de a lua oricare dintre următoare măsuri, cumulat sau separat: - să retragă unilateral orice formă de discount/ bonus acordat Clientului; - să suspende temporar, până la următorul ciclu de facturare, accesul Clientului la serviciul pentru care s-a constatat încălcarea clauzei de utilizare rezonabilă; - să suspende temporar, până la următorul ciclu de facturare, accesul Clientului la toate serviciile Vodafone activate în baza Contractului; suspendarea/ restrictionarea se aplica la nivel de CNP Client, pentru toate serviciile activate în baza Contractului; - să deconecteze permanent serviciile Vodafone cu rezilierea unilaterală și de plin drept a Contractului și aplicarea taxei de justă despăgubire aferentă; cu anunţarea Clientului printr-o notificare scrisă, apel direct sau SMS cu privire la motivul şi data suspendării sau deconectării serviciului. În cazul încălcării obligaţiilor prevăzute mai sus, Vodafone este îndreptăţit, de asemenea, la plata unor despăgubiri în cuantum de 3.500 euro / lună de utilizare abuzivă / cartelă SIM utilizată în acest mod, despăgubiri ce pot fi reţinute automat de către Vodafone din orice sume plătite în avans de către Client, indiferent de contractul în baza căruia au fost plătite  

 

         POLITICA DE UTILIZARE A SERVICIILOR FIXE 

 

 • Clientul este obligat sa nu utilizeze si sa ia toate masurile necesare pentru a nu permite utilizarea Serviciilor contractate in scopuri ilegale conform legislatiei romane in vigoare sau in scopul prejudicierii, in orice mod, a unor terte persoane, fizice sau juridice, din tara sau din strainatate, prin diferite modalitati si in special prin: a) expedierea de mesaje cu intentia de a hartui, ameninta, insulta, calomnia, frauda, afecta sau de a deranja in orice alt mod destinatarul; b) distribuirea de materiale prin incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala sau a dreptului la intimitate sau a altor drepturi personale ale unor terte persoane; c) distribuirea neautorizata a Serviciului fix unor terti; d) interceptarea neautorizata a mesajelor care nu ii sunt adresate; e) orice alte actiuni care aduc prejudicii altor utilizatori/terte persoane.
 • Clientului ii este interzis sa incerce sa acceseze servicii, informatii, site-uri, sisteme sau retele informatice pe care nu are dreptul sa le acceseze, precum si sa incerce sa identifice vulnerabilitatile unui astfel de sistem, retea sau serviciu.
 • Clientul este obligat sa nu prejudicieze si sa nu incerce, utilizand Serviciul, prejudicierea Vodafone sau a unor terte persoane, prin deteriorarea sistemului informatic al acestora.
 • Clientului ii este interzis sa transmita IP flood, in scopul incarcarii retelei destinatie si/sau a calculatoarelor destinatie, determinand astfel o functionare necorespunzatoare a acestora, si de asemenea, utilizarea oricarei alte metode de supraincarcare a sistemului informatic al destinatarului (de tipul denial of service).
 • Clientului ii este interzis sa intreprinda orice actiuni in scopul activarii si/sau utilizarii de sniffer.
 • Clientului ii este interzisa utilizarea pentru propria retea a unor alte adrese de IP decat cele care i-au fost alocate de Vodafone (IP spoof), si transmiterea de pachete TCP/ IP avand header-ul (antetul) contrafacut.
 • Clientului ii este interzis sa utilizeze si sa permita utilizarea abuziva a retelei Vodafone, prin transmiterea in retea de: i) spam - posta electronica nesolicitata de destinatari, avand continut comercial sau nu; ii) mesaje despre care cunoaste ca au atasati virusi, worm, trojan sau orice alta componenta de natura sa produca defectiuni in sistemul destinatarului.
 • Respectarea reglementarilor si regulilor internationale - Clientul este obligat, atunci cand utilizeaza prin Internet servicii ce presupun comunicarea cu terte persoane sau alte servicii a caror utilizare presupune respectarea unor reguli, sa se conformeze regulilor si uzantelor internationale mentionate in site-urile accesate prin intermediul Serviciilor contractate.
 • Este interzisa redirectionarea cu titlu oneros, prin intermediul Serviciului Internet,a traficului generat de catre un tert.  


         CONDITII SPECIALE

 • Vodafone are dreptul sa stearga orice informatie pe care Clientul a introdus-o in Reteaua Vodafone, care poate determina functionarea necorespunzatoare a retelei Vodafone.
 • In scopul protejarii atat a retelei Vodafone, cat si a sistemului informatic al Clientului, Vodafone are dreptul sa deconecteze temporar adresele de IP ale Clientului, cu notificarea prealabila a acestuia, in cazul in care constata ca Clientul este tinta unor atacuri de tip flood si denial of service, pana la solutionarea acestei probleme.
 • Vodafone are dreptul sa modifice numele de utilizator al Clientului si parola acestuia in orice moment, atunci cand are motive temeinice in a considera ca exista probleme de securitate a sistemului Clientului, instiintandu-l de indata pe acesta despre modificare.
 • In cazul in care Vodafone constata ca Clientul incalca oricare dintre obligatiile sale de mai sus, are dreptul sa blocheze accesul Clientului la unul/toate Serviciile contractate. Vodafone va putea cerceta orice incalcare a obligatiilor de mai sus si va putea sesiza organelor competente savarsirea oricarei fapte care angajeaza raspunderea juridica a Clientului. Vodafone va colabora cu organele competente, pentru identificarea si tragerea la raspundere a autorilor faptelor ce au avut ca rezultat producerea de prejudicii.
 • Vodafone asigura securitatea si integritatea Retelei/Serviciilor prin aplicarea de masuri precum: (i) monitorizarea permanenta a integritatii fizice si securitatii Retelei si interventie, in cazul in care este necesar; (ii) aplicarea si actualizarea masurilor de securitate care sa asigure fuctionarea normala a Retelei si Serviciilor; (iii) rerutarea traficului din zona afectata catre alta zona si/sau transmiterea traficului pe alte linii in cazul in care incidentele, amenintarile sau vulnerabilitatile privesc echipamente Vodafone, etc

  POLITICA DE UTILIZARE REZONABILA A SERVICIULUI DE TELEFONIE FIXA
 • Setul de reguli pe care Clientul trebuie sa le respecte pentru a beneficia de oferta din prezentul Contract, dupa cum urmeaza:
 • Clientul nu poate utiliza Serviciul de telefonie fixa in interes comercial (ex. sa revanda Serviciul de telefonie fixa sau sa-l utilizeze, in orice mod, in cadrul unei activitati comerciale sau profesionale de orice fel, indiferent daca se obtin sau nu foloase materiale oride alta natura).
 • Clientul nu poate utiliza Serviciul de telefonie fixa intr-un mod in care sa produca disfunctionalitati retelei Vodafone si/sau tertilor.
 • Clientul nu poate utiliza Serviciul de telefonie fixa astfel incat prestarea serviciilor Vodafone catre alti clienti ai sai sa fie intrerupta sau asigurata sub parametrii de calitate declarati (ex. convorbiri telefonice cu o durata foarte mare, numar mare de apeluri intr-o perioada scurta de timp etc.);
 • In cazul in care pe parcursul unui ciclu de facturare (durata unui ciclu de facturare fiind de o luna) Clientul se afla intr-unul din cazurile de utilizare abuziva de mai sus, acesta nu va mai putea initia apeluri pana la sfarsitul ciclului de facturare respectiv, cu exceptia numerelor pentru apeluri de urgenta;