Se încarcă...

Politica de utilizare a serviciilor

Politica de utilizare a serviciilor Vodafone

 1. Utilizarea rezonabilă a Serviciilor Vodafone. Serviciile Vodafone sunt destinate utilizării rezonabile şi în condiţiile unor practici loiale, pentru nevoile proprii ale Clientului, în calitatea sa de utilizator final.
 2. Recomercializarea serviciilor Vodafone către terţi furnizori sau utilizarea Serviciilor Vodafone în scopul obţinerii de profit sunt considerate utilizări inadecvate ale Serviciilor Vodafone, neautorizate şi nu sunt permise în baza prezentelor termeni şi condiţii. Totodată, Utilizarea cartelelor SIM/serviciilor Vodafone în alte scopuri decât cele pentru care au fost oferite Clientului în calitate de utilizator final sau pentru prestarea de activităţi comerciale cum ar fi, de exemplu, cele de tipul centru de relaţii cu clienţii (call center), cercetări de piaţă sau telemarketing este interzisă. Clientul poate solicita, în baza unui întelegeri comerciale distincte, furnizarea unui serviciu având ca obiect astfel de operaţiuni, cu aplicarea tarifelor corespunzătoare unei asemenea utilizări.
 3. Utilizarea abuzivă și frauduloasa a serviciilor Vodafone. Este considerată utilizare abuzivă şi este interzisă utilizarea cartelelor SIM/serviciilor Vodafone în vederea: intermedierii şi /sau transferului de convorbiri telefonice şi /sau date, în reţeaua Vodafone şi /sau în alte reţele; testării unor echipamente; intermedierii şi /sau transferului de convorbiri telefonice naţionale şi internaţionale folosind ca mediu de propagare internetul şi nu a sistemului GSM/3G/ LTE. De asemenea, se poate considera utilizare abuziva acea utilizare care indeplineste oricare dintre urmatoarele criterii: Clientul a transmis SMS/ apeluri catre mai mult de 300 de destinatii (numere de telefon) distincte in decursul unei perioade de valabilitate a extraoptiunii; exista o discrepanta majora intre apelurile / SMS-urile primite si cele initiate de catre Client in decursul unei perioade de valabilitate a extraoptiunii; Clientul transmite un numar mare de mesaje scrise intr-un interval de timp scurt.
 4. Frauda. Orice utilizare a serviciilor Vodafone în alte scopuri decât efectuarea şi primirea de apeluri/SMS/ MMS/apeluri video directe între utilizatorii finali este strict interzisă. Ca şi consecintă, Clientul se obligă să nu expedieze mesaje scrise, să nu iniţieze apeluri sau să utilizeze date mobile cu ajutorul unor sisteme automate în orice alte scopuri care sunt contrare utilizării pentru nevoi proprii a serviciilor furnizate de către Vodafone. Totodată, Clientul se obligă să nu utilizeze conexiunea de internet sau orice alt Serviciu Vodafone în scopuri ilicite/ilegale cum ar fi: spam (acest proces presupune expedierea mesajelor nesolicitate, în mod repetitiv, de cele mai multe ori cu caracter comercial, de publicitate pentru produse și servicii), phishing (acest proces presupune obținerea unor date confidențiale folosind tehnici de manipulare a datelor identității unei persoane sau a unei instituții), spoofing (acest proces presupune modificarea identităţii unui sistem/ număr de telefon/ cartele SIM sau crearea unei identități suplimentare pentru a imita un dispozitiv/ sistem/ număr de telefon/ cartelă SIM într-o sesiune de comunicații sau o tranzacție), flooding (reprezintă un atac prin inundarea unui sistem/ dispozitiv cu cantități mari de trafic cu scopul de a crea refuzul de servicii prin cereri incorecte pentru o retea) etc.
 5. Orice încercare de accesare neautorizată a datelor personale ale altui utilizator (incluzând dar fără a se limita la: datele de facturare ale unui utilizator, datele cu caracter personal şi datele de trafic, credenţialele de utilizator sau parolele asociate contului unui utilizator) sau de modificare a conţinutului site-ului www.vodafone.ro, sau de obstrucţionare a funcţionării normale a serverului care deserveşte acest site se consideră drept o încercare de utilizare frauduloasă a site-ului şi duce la iniţierea procedurii de cercetare penală împotriva persoanei (persoanelor) vinovate de astfel de faptă.
 6. Sancţiuni. Încălcarea de către Client a obligaţiilor prevăzute în „Politica de utilizare a serviciilor” constituie fie o încălcare a bunelor practici, o utilizare nerezonabilă sau inadecvată (pct.1.– 3.), fie o utilizare abuzivă/ frauduloasă (art. 4.– 5.) şi atrage răspunderea Clientului, indiferent de numărul de SIM-uri activate. De la data constatării încălcarii obligaţiilor impuse prin prezentul articol sau existenţei unei suspiciuni întemeiate privind această încălcare, Vodafone are dreptul de a lua oricare dintre următoare măsuri:
  a) să retragă unilateral orice formă de discount/ bonus acordat Clientului;
  b) să suspende temporar, pe o perioada între 1 zi şi 30 de zile, accesul Clientului la toate serviciile Vodafone activate pe Cartela Vodafone;
  c) să deconecteze permanent serviciile Vodafone de pe Cartelă.
 7. La data la care se constată de către Vodafone încălcarea obligaţiilor impuse prin „Politica de utilizare a serviciilor”, Vodafone va notifica prin SMS Clientul cu privire la măsura pe care urmează să o aplice.
 8. În cazul încălcării obligaţiilor prevăzute la pct. 4-5, Vodafone este îndreptăţită, de asemenea, la plata unor despăgubiri în cuantum de 3.500 euro per fiecare situaţie întâlnită.