Se încarcă...

Informații privind deșeurile provenite din echipamente electrice și electronice

  • Orice persoană juridică precum și orice persoană fizică, utililizatoare a unui echipament electric și electronic (EEE) deține un rol activ în protejarea mediului înconjurator. Astfel că, fiecare dintre noi avem obligația de a contribui activ la reutilizarea, reciclarea şi alte forme de valorificare a EEE.
  • La sfârsitul vieții de functionare, aparatele utilizate devin deșeuri de echipamente electrice si electronice (DEEE).
  • DEEE-urile aruncate la întâmplare sau tratate necorespunzător sunt periculoase întrucât conțin substanțe toxice precum sunt mercurul, plumbul, cromul sau cadmiul. Acestea sunt nocive atât pentru mediu, cât si pentru oameni, cărora le pot provoaca apariția unor grave afecțiuni de sănatate.
  • Pentru a proteja mediul, a revalorifica resursele și pentru a educa utilizatorii, legislatia româneasca privind gestionarea corectă a DEEE-urilor (Ordonanța de Urgență 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice) prevede sancțiuni pentru orice persoana fizică sau juridică care aruncă la gunoi DEEE-urile în loc să le predea colectorilor sau centrelor de colectare special amenajate.
  • Laptopurile, tabletele, telefoanele mobile sau orice alte echipamente electrice sau electronice uzate pot fi aduse în orice magazin Vodafone la momentul la care achizitionați produse noi, din aceeași categorie. Conform OUG 5/2015 , la furnizarea unui produs nou, la solicitarea cumpărătorului, Vodafone este obligată să preia DEEE în sistem "unul la unul", în mod gratuit, dacă echipamentul este de tip echivalent şi a îndeplinit aceleaşi funcţii ca echipamentul nou furnizat şi să informeze cumpărătorul despre această posibilitate înainte de achiziţionarea produsului.
  • Simbolul cu pubela taiată pe care îl găsiți pe echipamentele electronice și pe ambalajul acestora indică faptul că echipamentele trebuie colectate separat de deșeurile menajere. Bateriile integrate pot fi predate spre reciclare împreună cu DEEE-ul.