Se încarcă...

Certificări

Rețeaua GigaNetwork mobilă, certificată „Best in test”

Rețeaua GigaNetwork mobilă a primit în martie 2022 certificarea „Best in test” din partea auditorului german umlaut, obținând un punctaj total record al ultimilor șase ani în evaluările umlaut, de 922 de puncte, la o diferență de 25 de puncte de următorul operator clasat. Astfel, rețeaua de comunicații mobile GigaNetwork a Vodafone s-a remarcat ca fiind cea mai bună rețea de voce și date mobile la nivel național, obținând cel mai mare punctaj total, cel mai mare punctaj pentru serviciile de voce mobilă, cel mai mare punctaj pentru serviciile de date mobile, cel mai mare punctaj pentru zonele urbane și cel mai mare punctaj pentru fiabilitatea rețelelor mobile.

Raportul rezultat în urma măsurătorilor poate fi consultat aici.

Despre umlaut AG

Umlaut AG este o companie globală end-to-end, cu servicii complete, tras-industrială, care oferă servicii de consultanță și execuție clienților din întreaga lume. Utilizează potenţialul interdisciplinar pentru a adăuga valoare, calitate și atenție pentru organizații și produse.

Sunt un grup capabil și agil de firme de consultanță și inginerie. Mii de experți specializați și ingineri oferă soluții inovatoare în toate industriile și în diferitele lor arii de intersecție, precum și pentru a servi sectorul public și a dezvolta culturi organizaționale, structuri și procese.

Certificare

Vodafone GigaNetwork Fibră a primit certificarea pentru cea mai bună experiență de utilizare a internetului fix din România pe baza scorului general obținut în urma evaluării de către auditorul german independent umlaut a peste cinci milioane de eșantioane de trafic de internet colectate în perioada martie – august 2021. Aceasta este prima astfel de certificare conferită de umlaut unui operator de rețea de Internet fix din România.

GigaNetwork Fibră a obținut un scor total de 866 puncte dintr-un maxim posibil de 1.000 de puncte, cu un avans de 24 de puncte față de următorul clasat și de 239 de puncte faţă de operatorul situat pe ultimul loc, fiind cotată de către umlaut ca asigurând cea mai bună viteză medie de descărcare a datelor și performanțe notabile în ceea ce privește viteza de încărcare. GigaNetwork Fibră de la Vodafone oferă viteze de internet de până la 1Gbps, conexiune stabilă și o experiență Wi-Fi foarte bună prin intermediul router-ului Super Wi-Fi. În prezent, rețeaua Vodafone GigaNetwork Fibră acoperă peste 3,3 milioane de gospodării din mediul rural și urban.

Raportul rezultat în urma măsurătorilor poate fi consultat aici.

Investim în securitatea datelor tale

Securitatea datelor clienților este un element cheie de care ținem cont în furnizarea serviciilor noastre. Pentru a proteja datele clienților și serviciile furnizate acestora, Vodafone România a implementat cele mai bune practici în domeniu, standardizate și recunoscute la nivel internațional.

ISO27001 este cel mai recunoscut standard în ceea ce privește securitatea informațiilor și stă la baza sistemului de management al securității în Vodafone România. Spre deosebire de alte standarde, acest standard are o cuprindere mai mare, acoperind atât aspecte de IT, cât și aspecte mai puțin tehnice referitoare la securitatea fizică și organizațională.

Vodafone România a fost prima companie telecom din România certificată conform ISO27001 de către KPMG UK în 2005, certificare reînnoită în 2014. Alături de Vodafone România, alte piețe locale ale Vodafone au fost între timp certificate, de exemplu centrele de date (data centers) din Germania (Ratingen), Italia (Milano) și Irlanda (Dublin), Spania (Madrid), Vodafone Operations Centre (VOCH) Ungaria și Vodafone India Service Private Limited (VISPL) India, demonstrând astfel preocuparea Vodafone la nivel internațional de a proteja din punct de vedere al securității serviciile clienților săi.

Menținem calitatea înaltă a serviciilor și produselor furnizate

Deoarece telecomunicațiile reprezintă un domeniu competitiv, complex și foarte avansat tehnologic, cu un număr mare de angajați, echipamente, parteneri și produse, a apărut necesitatea menținerii unui nivel înalt de calitate atât al serviciilor, cât și al produselor furnizate printr-un sistem de management al calității bine pus la punct.

Preocuparea în acest sens este omniprezentă în toate aspectele muncii noastre încă de la începutul existenței companiei. Oficial, acest lucru a fost certificat conform standardului internațional ISO 9001 de către un auditor independent, “Lloyd’s Romania Quality Assurance” (LRQA) încă din iulie 2007, recertificarea având loc în 2010.

Totodată, Vodafone a obtinut certificarea pentru Sistemul de management al serviciilor (SMS), conform standardului ISO 20000-1:2018 în urmă unui audit extins care a avut loc în luna octombrie 2020, derulat de organismul de certificare Rina Simtex. Certificarea atestă gestionarea eficientă a furnizării de servicii, evaluarea riscurilor și implementarea mecanismelor de control, utilizarea eficientă a resurselor și îmbunătățirea continuă a proceselor. Certificarea ISO 20000-1:2018 pentru Sistemul de management al serviciilor (SMS) confirmă că Vodafone a definit, implementat si actualizează permanent procese eficiente de prestare a serviciilor de implementare, suport și întreținere pentru aplicații software, soluții și servicii de gestionare IT&C și IOT, servicii de voce și date, servicii de IT și de rețea, de livrare, instalare, suport tehnic, monitorizare și întreținere a infrastructurii.

Suntem preocupați de protecția mediului

Pentru a demonstra clienților și întregii comunități din România angajamentul și responsabilitatea companiei noastre în ceea ce privește protecția mediului, am ales să implementăm un sistem de management al mediului. Acesta își propune ca activitățile ce au un impact asupra mediului să fie controlate – de exemplu, consumurile de resurse naturale diminuate, micșorarea cantităților de deșeuri eliminate și creșterea celor recuperate, diminuarea poluării etc.

Certificarea Vodafone România conform standardului ISO 14001 a fost făcută în septembrie 2008, de asemenea de către firma “Lloyd’s Romania Quality Assurance”.

Vodafone România a obținut și certificarea ISO 50001: 2018 care atestă eficiența și performanța sistemului de management al energiei în centrele sale de date din București, Cluj, Timișoara, Brașov, Constanța, Bacău și Craiova. Certificarea a fost emisă de organismul de certificare Lloyd’s Register Quality Assurance în urma unui audit realizat pe parcursul lunii martie 2021.

Securitatea și sănătatea la locul de muncă

A fi în siguranță la muncă este un drept fundamental al tuturor celor care lucrează în numele Vodafone. În luna august 2021, Vodafone a obținut recunoașterea performanței sale în materie de Securitate și Sănătate în Muncă, prin certificarea conform standardului ISO 45001. Certificarea a avut ca scop atât creșterea performanței interne în materie de securitate și sănătate, dar și atestarea calității serviciilor pe care le Vodafone le prestează clienților săi.

Politica de continuitate a afacerii a Vodafone România

Vodafone România s-a dedicat înfiinţării unui Sistem de Management al Continuităţii Afacerilor, cu scopul de a asigura reacţia eficientă şi rapidă în faţa oricărei urgenţe sau situaţii de criză care implică operaţiunile critice ale companiei.

Sistemul de Management al Continuităţii Afacerilor al Vodafone România este aliniat politicii Grupului Vodafone, Standardelor Internaţionale ISO22301 şi legislaţiei locale.

Incepand cu luna mai 2014, Vodafone Romania este certificata international pentru Management-ul de Continuitate a Afacerii conform standardului ISO 22301. Certificarea a fost primita din partea auditorului Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA).

Principiile noastre sunt:

  1. Identificarea serviciilor şi proceselor noastre critice de afaceri şi resursele care le susţin (ex. personal, sisteme, site-uri, terţe părţi);
  2. Identificarea şi evaluarea ameninţărilor din care ar putea rezulta disfunctionalitati la nivel operaţional-critic;
  3. Asigurarea că afacerea este rezistentă în faţa disfunctionalitatilor la nivel operaţional-critic;
  4. Asigurarea că în eventualitatea unei disfunctionalitati operaţional-critice, procesele şi serviciile critice de afaceri se pot redresa în timp util.

Sfera Sistemului de Management al Continuităţii Opera?iunilor al Vodafone România include toate procesele şi activităţile, bunurile şi resursele, sistemele şi elementele de reţea care sunt legate de Design, de Managementul şi Furnizarea produselor şi serviciilor de comunicaţii electronice, fixe şi mobile, de voce şi date, oferite de Vodafone România clienţilor săi din toată România.

În eventualitatea în care intervine un incident grav, Vodafone România dispune de toate planurile corespunzătoare de continuitate a afacerii, de management al situaţilor de criză şi de redresare, puse la punct pentru a minimiza impactul şi pierderile, având totodată şi capacitatea de a satisface nevoile clienţilor, cu întârzieri minime, atât în ceea ce priveşte prestarea serviciilor, cât şi calitatea acestora.

Planul de continuitate a afacerii al Vodafone România include verificările, procedurile şi politicile, implementate cu scopul de:

  1. A preveni producerea unui dezastru (prevenţie);
  2. A reacţiona în faţa unui dezastru în timpul şi imediat după ce a avut loc (reacţie);
  3. A redresa operaţiunile sensibile în raport cu timpul, imediat după ce dezastrul a avut loc (redresare);
  4. A relua operaţiunile sensibile în raport cu timpul, imediat după ce dezastrul a avut loc.

Vodafone România consideră Continuitatea Afacerii drept o activitate cheie la nivel organizaţional. Managementul Continuităţii Afacerii este sponsorizat de Preşedintele şi CEO-ul nostru şi susţinut activ de echipa Comitetului de Conducere.

Certificare

Pentru a ne respecta angajamentul față de clienții, colegii și furnizori noştri, precum și față de alte părți interesate, anume acela de a ne proteja și îmbunătăți continuu activitatea, și pentru a ne alinia la standardul intenrnațional ISO/IEC 20000-1, începând cu luna octombrie 2020, am adoptat la nivel local politica Sistemul de management al serviciilor.

Politica stabilește cadrul general pentru planificarea, proiectarea, tranziția, livrarea și îmbunătățirea serviciilor, în scopul îndeplinirii nivelului de calitate a serviciilor și de asistență tehnică pe care l-am garantat clienților noștri.

Implementarea și funcționarea politicii privind Sistemul de management al serviciilor asigură vizibilitatea, controlul și îmbunătățirea continuă a prestării serviciilor, conducând la creșterea eficienței și eficacității la nivelul întregii organizații și sporind încrederea clienților și a partenerilor noștri de afaceri în produsele și serviciile oferite de Vodafone România.