Se încarcă...

1.Cine suntem

Suntem Vodafone Romania S.A.. numărul J40/9852/1996, CUI RO 8971726 cu sediul nostru social la: Globalworth Tower, Strada Barbu Văcărescu, nr. 201, etaj 8, sector 2, 020276 București, România si prelucrăm datele dumneavoastră în calitate de Operator de date.

2.Datele pe care le prelucrăm în legătură cu dvs.

Prelucrăm următoarele date cu caracter personal: număr de telefon, voce, convorbirea telefonică.

3.De ce prelucrăm datele dvs.

În urma transmiterii numărului dumneavoastră de telefon, un consultant Vodafone te va contacta în cel mai scurt timp. Convorbirea telefonică cu consultanții noștri poate fi înregistrată.

Temeiul înregistrării acestor date este reprezentat pe de-o parte de efectuarea demersurilor necesare în vederea încheierii unui contract ca urmare a manifestării interesului dumneavostră cu privire la oferta Vodafone, cât și interesul nostru legitim de a răspunde oricăror întrebări sau solicitări pe care le puteți avea cu privire la oferta, produsele sau serviciile noastre; ca parte a serviciului nostru de Relații Clienți, conversația telefonică cu consultanții noștri poate fi înregistrată și transcrisă în format text. În cazul în care continuați apelul, vom presupune că nu vă opuneți unei astfel de prelucrări.

Dacă nu doriți acest lucru, vă rugăm să încheiați apelul și să ne contactați prin alte canale de comunicare disponibile (prin e-mail, poștă, în magazine, etc.)

4.Drepturile dumneavoastră:

  • Dreptul de acces la datele cu caracter personal - Puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, informații privind specificul prelucrării, precum si o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține Vodafone în legătură cu dvs.
  • Dreptul de rectificare: Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs., dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs.trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte.
  • Dreptul de opoziție privind utilizarea datelor dvs. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către Vodafone a datelor dvs. cu caracter personal.
  • Dreptul la portabilitatea datelor
    Aveți dreptul, în anumite circumstanțe, de a ne solicita să vă furnizăm dvs. datele proprii pe care ni le-ați comunicat.
  • Dreptul de ștergere Vodafone se străduiește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele cu caracter personal pe care le deținem în legătură cu dumneavoastră).
  • Dreptul de restricționare a prelucrării: În măsura în care considerați fie că datele dumneavoastră sunt prelucrate în mod ilegal și nu doriți stergerea acestor date, fie că nu sunt corecte, sau că nu există un motiv legitim pentru prelucrarea lor de către Operator puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră.

Pentru mai multe detalii despre cum prelucrăm datele dumneavoastră puteți consulta Politica Noastră de Confidențialitate disponibilă pe https://www.vodafone.ro/privacy.

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile dvs. sau să faceți o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să contactați echipa noastră de Relații cu Clienții sau trimiteți-ne un e-mail folosind formularul de asistență de pe site-ul nostru, www.vodafone.ro. sau să contactați Responsabilul nostru cu protecția Datelor prin email la un e-mail la rgdp@vodafone.com sau în scris la adresa Globalworth Tower, Strada Barbu Văcărescu, nr. 201, etaj 8, sector 2, 020276 București, România, punând corespondența dvs. în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor. Vom face toate eforturile pentru a vă ajuta, dar dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro.

5.Transferul internaționale de date:

Vodafone nu va transfera datele dvs. către alte companii din Grupul Vodafone sau către prestatori de servicii externi, din țări din Spațiul Economic European (SEE), precum și din afara acestuia.

6.Decizii automate

Vodafone România nu va lua decizii automate pe baza datelor furnizate de dumneavostră în legatură cu înregistrarea convorbirilor telefonice.

7.Păstrarea și stocarea datelor dvs. cu caracter personal

Datele dumneavoastră vor fi păstrate timp de 6 luni în sistemele noastre.

Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal?

Datele dumneavoastră nu vor fi dezvăluite terților cu excepția următoarelor situații:

  • Vodafone România are o obligație legală de a dezvălui aceste date: autorităților publice și de reglementare, organismelor guvernamentale, instanțelelor de judecată – dacă este necesar inclusiv dacă legea ne impune acest lucru ori, după caz, o terță entitate sau organizație – în cazurile în care această dezvăluire este necesară pentru respectarea oricăror prevederi legale aplicabile, sau a altor cerințe legale sau de reglementare. În unele situații avem obligația legală de a dezvălui informațiile dvs. (de exemplu, în baza unui ordin judecătoresc sau la cererea unui organism de reglementare, inclusiv o autoritate de protecție a datelor). De asemenea, putem dezvălui informații cu alte organisme de reglementare pentru îndeplinirea competențelor acestora sau a obiectivelor noastre. În oricare dintre aceste situații, vom verifica faptul că avem un temei juridic pentru dezvăluirea datelor cu caracter personal;
  • În cazul existenței unui interes legitim în situații precum existența unor litigii sau a unor dispute relevante pentru noi ori ale altor activități care necesită experiența profesională a consultanților terți (de ex. avocați externi, auditori, experți),