Se încarcă...

Abonamente pentru persoane cu dizabilităţi

Dizabilităţi vizuale
 

 
300 minute
naţionale şi internaţionale fix
1,93€/ lună

Dizabilităţi auditive
şi/sau de vorbire

 
NELIMITAT
SMS-uri în rețea
150
SMS-uri naționale
300 MB
internet pe mobil
3,84€/ lună

Adaugă abonamentului tău extraopţiunea dedicată 300 MB cu doar 1,99€ / lună

Află mai multe despre aceste abonamente
direct în magazinele Vodafone.

Găsește cel mai apropiat magazin

Viteze Internet pe mobil
Viteza maximă estimată și promovată pentru internetul mobil este de 75 Mbps download și 50 Mbps upload, aferentă tehnologiei 4G și în aria de acoperire de aici. Vitezele depind de parametrii tehnici ai rețelei și de specificațiile telefonului folosit și nu pot fi garantate.

Pentru procedura de măsurare a vitezei de internet, utilizând mecanismul de monitorizare certificat de ANCOM, și pentru remedii în cazul constatării unor diferențe importante între performanța reală a vitezei și performanța indicată în contract poți găsi detalii aici.

Contract
Oferta este valabilă pentru persoanele cu dizabilități cu condiția prezentării actelor doveditoare în original (certificat), pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani.

Bine de ştiut

 • Pentru a beneficia de ofertă, utilizatorii finali cu dizabilități sau reprezentanții legali ai acestora, în cazul persoanelor lipsite de capacitate de exercițiu, trebuie să prezinte, în original, certificatul de încadrare în gradul și tipul de handicap emis în condițiile legii.

Abonament pentru persoane cu dizabilităţi vizuale – 1,93€/lună

 • Minutele naţionale incluse în abonament se pot consuma în reţeaua Vodafone (fix şi mobil) şi reţele naţionale (fix şi mobil). Minutele naţionale se pot consuma şi pentru apeluri internaţionale către reţele fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Ungaria, Vatican şi reţele fixe şi mobile din SUA şi Canada. 1 minut naţional = 1 minut internaţional.
 • Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații internaționale,cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium – detalii aici.
 • Pentru serviciile care nu sunt incluse sau la depășirea beneficiilor incluse în oferte se aplică următoarele tarife:
  • 0,2€ /minut pentru apeluri în rețele naționale fixe și mobile;
  • 0,73€ /50 MB pentru traficul de Internet pe mobil. Unitatea minimă de contorizare a traficului este de 10 kB.
 • După consumarea minutelor internaţionale incluse se vor aplica tarifele standard în funcţie de destinaţia apelată (Europa reţele Vodafone şi fixe - 0,417€/minut, Europa - alte reţele mobile 0,536€/minut, SUA, Canada - 0,357€/minut). Pentru a verifica încadrarea destinaţiei internaţionale apelate şi tarifele standard, accesează secțiunea de apeluri internaționale.

Abonament pentru persoane cu dizabilităţi auditive şi/sau de vorbire – 3,84€/lună

 • SMS-urile naţionale incluse în abonament se pot consuma în reţelele naţionale (în afara rețelei Vodafone).
 • Pentru serviciile care nu sunt incluse sau la depășirea beneficiilor incluse în oferte se aplică următoarele tarife:
  • 0,60€ /SMS pentru SMS-uri trimise în orice reţea naţională;
  • 0,73€ /50 MB pentru traficul de Internet pe mobil. Unitatea minimă de contorizare a traficului este de 10 kB.
 • Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează.
 • Apelurile și SMS-urile către numere de interes general, la nivel local sau național (ex: numere de taxi, ora exactă etc.), sau către numere cu tarif special, mai mare decât cel aferent apelurilor naționale (ex: jocuri și concursuri, ale căror tarife le găsiți aici), nu se consumă din minutele naționale și/sau SMS-urile incluse în extraopțiune, ci sunt taxate conform specificațiilor numărului apelat în plus. Excepție: www.vodafone.ro/numerescurte
 • În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici.
 • Vodafone oferă acces la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 în mod nelimitat și gratuit cu condiţia introducerii unei cartele SIM în telefonul mobil (cartela SIM nu trebuie să fie autentificată în reţea). Apelul către numărul 112 implică și transmiterea informaţiilor de localizare a apelantului.
 • Persoanele cu deficiențe de auz și/sau vorbire beneficiază de acces la sistemul de urgență prin SMS la numărul 113 - detalii.
 • Informații despre procedurile de măsurare și gestionare a traficului de internet pot fi accesate aici.
 • Informațiile despre politica de utilizare a serviciilor pot fi consultate aici.
 • Informațiile complete despre termenii și procedurile legale, contractul cadru și condițiile de furnizare a serviciilor pot fi consultate aici.
 • Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA.