Se încarcă...

Abonamente pentru persoane cu dizabilităţi

Abonament pentru persoane cu
dizabilități vizuale

 
NELIMITAT
minute naționale în rețea
600
minute naționale
fără acces
la roaming
 
2€/ lună

Abonament pentru persoane cu
dizabilități auditive și/sau de vorbire

 
NELIMITAT
SMS-uri în rețea
300
SMS-uri naționale
300 MB
internet național pe mobil
fără acces
la roaming
4€/ lună

Alege extraopțiunea de 3 GB
cu doar 1,99€/lună în plus, la orice abonament.

Află mai multe despre aceste abonamente
direct în magazinele Vodafone.

Găsește cel mai apropiat magazin

Bine de ştiut

 • Pentru a beneficia de ofertă, utilizatorii finali cu dizabilități sau reprezentanții legali ai acestora, în cazul persoanelor lipsite de capacitate de exercițiu, trebuie să prezinte, în original, certificatul de încadrare în gradul și tipul de handicap emis în condițiile legii.

Abonament pentru persoane cu dizabilităţi vizuale – 2€/lună

 • Minutele naţionale incluse în abonament se pot consuma în reţeaua Vodafone (fix şi mobil) şi reţele naţionale (fix şi mobil). Minutele naţionale se pot consuma şi pentru apeluri internaţionale către reţele fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie (fără Irlanda de Nord), Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Ungaria, Vatican şi reţele fixe şi mobile din SUA şi Canada.
 • Pentru serviciile care nu sunt incluse sau la depășirea beneficiilor incluse în oferte se aplică următoarele tarife:
  • 0,203€ /minut pentru apeluri către orice rețea națională;
  • 0,72€ /50 MB pentru traficul de Internet pe mobil. Unitatea minimă de contorizare a traficului este de 10 kB.

Abonament pentru persoane cu dizabilităţi auditive şi/sau de vorbire – 4€/lună

 • SMS-urile naţionale incluse în abonament se pot consuma în rețeaua Vodafone și în reţelele naţionale (în afara rețelei Vodafone).
 • Pentru serviciile care nu sunt incluse sau la depășirea beneficiilor incluse în oferte se aplică următoarele tarife:
  • 0,60€ /SMS pentru SMS-uri trimise în orice reţea naţională;
  • 0,193€ /MB pentru traficul de Internet pe mobil. Unitatea minimă de contorizare a traficului este de 10 kB.
 • Beneficiile incluse în abonament nu se reportează.
 • Minutele și SMS-urile incluse in abonament se vor consuma și către numere scurte cu tariff normal de forma 0219xyz (de exemplu: Taxi, clinici medicale).
 • Nu pot fi consumate către numerele Romtelecom 1921, 1930, 1951, 1958 și nici către numere cu tarif special (supra-taxate) - de ex. jocuri, concursuri, donații etc. Tarifele pentru aceste numere pot fi accesate aici.
 • În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici.
 • Vodafone oferă acces la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 în mod nelimitat și gratuit cu condiţia introducerii unei cartele SIM în telefonul mobil (cartela SIM nu trebuie să fie autentificată în reţea). Apelul către numărul 112 implică și transmiterea informaţiilor de localizare a apelantului.
 • Persoanele cu deficiențe de auz și/sau vorbire beneficiază de acces la sistemul de urgență prin SMS la numărul 113 - detalii.
 • Informații despre procedurile de măsurare și gestionare a traficului de internet pot fi accesate aici.
 • Informațiile despre politica de utilizare a serviciilor pot fi consultate aici.
 • Informațiile complete despre termenii și procedurile legale, contractul cadru și condițiile de furnizare a serviciilor pot fi consultate aici.
 • Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA.
 • Oferta de de echipamente terminale poate fi accesata aici.

Viteze Internet pe mobil

Viteza maximă estimată și promovată pentru internetul mobil este de până la 75 Mbps download și 37.5 Mbps upload, aferentă tehnologiei 4G și în aria de acoperire de aici. Vitezele depind de parametrii tehnici ai rețelei și de specificațiile telefonului folosit și nu pot fi garantate.

Pentru procedura de măsurare a vitezei de internet, utilizând mecanismul de monitorizare certificat de ANCOM, și pentru remedii în cazul constatării unor diferențe importante între performanța reală a vitezei și performanța indicată în contract poți găsi detalii aici.

Contract

Oferta este valabilă pentru persoanele cu dizabilități cu condiția prezentării actelor doveditoare în original (certificat), pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani.