Se încarcă...

RED Complete Booster

18 GB

internet pe mobil național și în roaming SEE

Nelimitat

minute, SMS-uri naționale și internaționale SEE fix și în
roaming SEE

400

minute și SMS-uri internațional SEE mobil

100

minute și SMS-uri internaționale în restul lumii

Roaming zona 2

100 unitati
(minute efectuate şi primite, SMS)
şi 400MB

Samsung Galaxy A6+

116,81 €

Samsung Galaxy A6+

GRATUIT

pe întreaga
perioadă contractuală

25€ / lună

Viteza maximă estimată și promovată. Viteza maximă estimată și promovată  pentru serviciul de acces la internet mobil și se diferențiază pe tip de tehnologie, conform hărții de acoperire a rețelei Vodafone, disponibilă la adresa https://www.vodafone.ro/acoperire/. Vitezele maxime estimate pe fiecare tip de tehnologie pot avea următoarele valori:

Tehnologie 4G 3G 2G
Viteza descărcare (download) 225Mbps 32 Mbps 200 kbps
Viteza încărcare (upload) 50 Mbps 5 Mbps 200 kbps

Vitezele depind de parametrii tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi garantate.

Informații complete

Ascunde Informații complete conținutul Ascunde Informații complete conținutul

Secure Net
Vodafone Secure Net este un serviciu unic în România care te protejează atunci când navighezi în reţeaua de Internet Vodafone. Smartphone-ul este protejat împotriva viruşilor, fişierelor periculoase şi a ameninţărilor online.
Odată serviciul activat, dacă încerci să descarci un fişier periculos sau să navighezi pe un site dăunător, Secure Net va bloca accesul şi te va notifica.

Secure Net este disponibil gratuit 2 luni de la activare pentru abonamentul Red Complete. La expirarea perioadei promoționale tariful lunar este 0,2 €/lună.

Poţi găsi mai multe detalii despre serviciul Vodafone Secure Net, pachetele disponibile şi facilităţile oferite aici.

Viteze Internet pe mobil
Abonamentul Red Complete beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 225 Mbps download și 50 Mbps upload. Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi garantate.
Programul de Asigurări Vodafone
Programul de Asigurări Vodafone îţi oferă posibilitatea de a îţi asigura echipamentele de acces achiziţionate de la Vodafone – telefoane sau tablete – împotriva unei game largi de riscuri de daună şi furt, la tarife lunare accesibile. Poliţa de asigurare este disponibilă şi în străinătate, pentru maximum 30 de zile, iar contravaloarea ei va figura pe factura Vodafone.
Abonamentele din gama Business Red, achiziţionate împreună cu un telefon nou din portofoliul Vodafone, permit activarea unei poliţe de asigurare Standard sau Premium reduse pentru telefonul nou achiziţionat, pe toată durata contractuală. Tipul de poliţă se va alege în funcţie de preţul dispozitivului la liber, adică fără contract, în conformitate cu oferta din Programul de Asigurări Vodafone disponibilă aici, iar reducerea acordată se va calcula în concordanţă cu abonamentul ales, conform condiţiilor detaliate mai sus.

Activarea poliţei se va face doar la solicitarea ta şi cu condiţia să semnezi actul adiţional pentru asigurare în termen de maxim 30 de zile de la achiziţia terminalului.

Poţi găsi mai multe detalii despre Programul de Asigurări Vodafone, poliţele disponibile şi condiţiile de acordare aici.

Acces 24/7 la Departamentul Asistență Clienți
Departamentul Asistenţă Clienţi poate fi contactat, în funcţie de tipul clientului şi motivul apelării, la numerele de telefon, cu costul şi în programul descris aici.
Dacă achiziţionezi un abonament Red Complete, beneficiezi, suplimentar şi gratuit, pe toată durata perioadei contractuale, de asistenţă pentru rezolvarea problemelor legate de funcţionalitatea serviciilor şi în orele din afara programului specificat pentru apeluri la numerele *222 / 0372.02.2222 şi *777 / 0372.02.7777. Mai exact, orice apel efectuat în afara orelor de program de către un utilizator Red Complete către aceste numere va fi preluat de către un agent care va clarifica cerinţa. Dacă cerinţa se referă la o disfuncționalitate a serviciilor contractate, vei fi asistat pentru remedierea problemei. Dacă cerinţa nu se referă la disfuncţionalităţi ale serviciilor contractate, vei fi îndrumat să adresezi această cerinţă în timpul orelor de program.

Aria de acoperire a serviciilor
Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil şi un SIM 4G. Poți găsi mai multe detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici.
Apeluri și SMS-uri către rețele naționale
Minutele şi SMS-urile naţionale incluse în pachetele Business Red se consumă pentru apeluri în reţeaua Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil). De asemenea, ele:

 • se pot consuma și către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xyz (de ex. taxi, clinici medicale).
 • nu pot fi consumate către numerele Romtelecom 1921, 1930, 1951, 1958 și nici către numere cu tarif special (supra-taxate) - de ex. jocuri, concursuri, donații etc. Tarifele pentru aceste numere pot fi accesate aici.
 • nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică tarifele standard indicate în secțiunea „Tarife pentru servicii care nu sunt incluse in abonamente”

Apeluri către rețele internaționale
Beneficiil internationale nu sunt valabile catre retelele satelitilor & nr speciale. Beneficiile internationale sunt valabile numai pentru apelurile efecuate din Romania.

Minutele naţionale incluse în abonamentele abonamentul Red Complete pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele fixe Spatiul Economic European (SEE: UE, Norvegia, Liechtenstein si Islanda)
Minutele/sms-urile internaţionale in SEE incluse în abonamentul Red Complete se pot consuma către orice destinatie mobila sau fixa din Spatiul Economic European (SEE: UE, Norvegia, Liechtenstein si Islanda) cu exceptia numerelor speciale sau premium.

Minutele/sms-urile internaţionale in restul lumii incluse în abonamentul Red Complete se pot consuma către orice destinatie mobila sau din afara Spatiului Economic European, cu exceptia numerelor speciale sau premium.

Tariful pentru apelurile efectuate către destinaţiile internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie de destinaţia apelată si poate fi consultat aici.

Roaming
Activează serviciul de Roaming cu cel puţin o zi înainte de a pleca din ţară. Nu plăteşti nicio taxă suplimentară cât timp eşti în România.
Apeluri in roaming
Minutele si sms-urile naţionale se consumă şi pentru apeluri(efectuate si primite) si sms-uri in roaming in Spatiul Economic European (SEE: UE, Norvegia, Liechtenstein si Islanda) Zona 1
Unitatile valabile in Roaming Zona 2 pot fi utlizate in roaming in Zona 2

Internet mobil in roaming
Traficul de internet mobil national inclus in abonamentele Business Red poate fi utlizat si in roaming in Spatiul Economic European (SEE: UE, Norvegia, Liechtenstein si Islanda) Zona 1
Traficul de internet mobil valabil in Roaming Zona 2 poate fi utlizat in roaming in Zona 2

Abonamentele Business Red sunt compatibile cu optiunile, Data4All Roaming si Roaming Extins.

Tarife la depășirea beneficiilor incluse în abonamente
La depășirea beneficiilor incluse în abonamente se aplică urmatoarele tarife:

 • Trafic național de internet – 0,85€ / 150 MB
 • Apeluri internaționale – tarifele standard în funcție de destinația apelată. Pentru lista completă a tarifelor strandard pentru destinații internaționale consultați site-ul Vodafone aici.
 • Roaming (apel efectuat, apel primit, sms trimis, trafic internet) - se aplică tarifele standard efectuate în roaming. Pentru mai multe detalii privind aceste tarife consultați site-ul Vodafone aici

Tarife pentru servicii care nu sunt incluse în abonamente
Adiţional beneficiilor incluse, poţi folosi abonamentele Business Red şi pentru utilizarea următoarelor servicii cu plata pe unitatea de consum:

 • MMS-uri internaţionale – taxate cu tariful de 0,434€ / MMS
 • Apeluri video – taxate cu tariful de 0,21€ / minut pentru apeluri în reţeaua Vodafone şi 0,29€ / minut pentru apeluri în alte reţele naţionale

Informatii legale
În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici.
Informații despre procedurile de măsurare și gestionare a traficului de internet pot fi accesate aici.

Informațiile despre politica de utilizare a serviciilor pot fi consultate aici.

Informațiile complete despre termenii și procedurile legale, contractul cadru și condițiile de furnizare a serviciilor pot fi consultate aici.

Alte precizări importante
Terminalele achiziționate împreună cu abonamentele Business Red pot fi folosite doar în reţeaua Vodafone.
Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează. Beneficiile incluse în opţiuni promoţionale sau bonusuri se vor consuma înaintea beneficiilor incluse în abonament.

Abonamentele Business Red permit achiziţionarea unui telefon subvenţionat. În cazul în care te afli sub incidenţa perioadei minime contractuale pentru achiziţionarea unui telefon la preţ promoţional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", chiar dacă acesta este de valoare mai mare.

Conform art. 2.1 din Termeni și condiții generale pentru persoane juridice, Vodafone oferă acces la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 în mod nelimitat și gratuit cu condiţia introducerii unei cartele SIM în telefonul mobil (cartela SIM nu trebuie să fie autentificată în reţea). Apelul către numărul 112 implică și transmiterea informaţiilor de localizare a apelantului

Prețurile serviciilor nu includ TVA.

Perioada de valabilitate
Oferta Business Red este valabilă până la 31.03.2019, în limita stocului disponibil.

Procedura de măsurare a vitezei.
Măsurarea vitezei maxime estimate a serviciului de acces la internet se va realiza de către client utilizând mecanismul de monitorizare certificat de autoritatea națională de reglementare (ANCOM), disponibil pe www.netograf.ro cu respectarea următoarelor condiții cumulative:

 • achiziționarea unui Plan Tarifar / opțiuni care să ofere acces la viteza maximă estimată
 • utilizarea unui echipamentul terminal care să permită atingerea vitezei maxime estimate și care beneficiază de ultimele actualizări de software disponibile
 • nivel puternic de semnal care depinde de poziţia clientului în aria de acoperire a celulei (exemplu, pentru 4G: un nivel de receptor al semnalului (RSRP) mai mare de -85dBm și un nivel de calitate al semnalului (SINR) mai mare de 25 dB). Ex. de factori care pot influența negativ nivelul de semnal: caracteristicile geografice ale terenului, materialele de contrucție ale clădirilor, zone de subteran, conditii meteorologice severe, etc.
 • în timpul efectuarii testului de viteză, serviciul de acces la internet va fi folosit exclusiv în acest scop. Astfel, accesul la serviciul de date pentru orice alte aplicații sau programe existente pe echipamentul terminal va fi restricționat din meniul echipamentului terminal pe durata efectuării testului de viteză
 • număr minim de utilizatori activi deserviți de o celulă de comunicaţii radio. Circumstanțe de tipul: concerte, evenimente publice, trafic auto intens, sărbători legale, aglomerări de populație (ex. metrou, zona litoralului sau zona montană în sezon) vor duce la scaderea vitezei experimentate de Client

În cazul serviciului de acces la internet mobil, constatarea neconformităților: a) va fi realizată cu respectarea procedurii de măsurare menționată mai sus, b) va fi raportata la fiecare tip de tehnologie în parte (2G, 3G, 4G), c) va fi documentată și probată de către Client

Remedii. În cazul constatării de către Client a unor diferențe importante, permanente sau care se repetă la intervale regulate, în diferite zone geografice urbane si/sau rurale, între performanța reală a vitezei și performanța indicată în contract, se vor acorda despăgubiri raportate la taxa lunară de abonament aferentă serviciului de acces la internet și durata neconformității.