Se încarcă...

Asistență

Înapoi

Ce acte sunt necesare pentru a încheia un contract pe persoană juridică?

Pentru activarea unui cont nou

  1. Act de identitate împuternicit
  2. Copie după actul de identitate al administratorului sau asociatului unic
  3. Împuternicire sau declarație pe proprie răspundere, în funcție de situație (statutul firmei NU este obligatoriu)
  4. Declarația împuternicitului, prin care acesta își exprimă acordul asupra prelucrării datelor personale (doar în cazul în care persoana care semnează contractul este împuternicit, nu și administrator sau asociat unic)
  5. Certificat de Înregistrare Fiscală, în scopuri de TVA (doar pentru firmele plătitoare de TVA)
  6. Ștampila firmei

Pentru activarea unui număr nou pe un cont existent

  1. Act de identitate împuternicit
  2. Împuternicire sau declarație pe proprie răspundere, în funcție de situație (statutul firmei NU este obligatoriu)
  3. Declarația imputernicitului, prin care acesta își exprimă acordul asupra prelucrarii datelor personale (doar în cazul în care persoana care semnează contractul este împuternicit, nu și administrator sau asociat unic)
  4. Ștampila firmei